Foto: Bobo

Foto: Bobo

Jette Ostan Vejrup - Borštnikova nagrajenka I Borštnik-Preisträgerin

„Gledališče je zame živ organizem“ pravi letošnja Borštnikova nagrajenka Jette Ostan Vejrup sicer danska slovenska gledališka in filmska igralka, ki se spominja obdobja učenja slovenskega jezika kot enega izmed bolj kritičnih. Takrat si je namreč zastavila tudi vprašanje o smiselnosti igranja na odru. O tem, zakaj Slovenija kot dežela ustvarjalnosti oz. kako je nekdanjo Jugoslavijo vzljubila že ob samem prihodu, in kaj pomeni z odrskim jezikom, onkraj besed, z ljudmi čisto drugih kultur, zlasti zaradi iskrene radovednosti do sočloveka, najti skupen jezik, so vprašanja, ki jih je igralki zastavila Jasmina Godec.

"Theater ist für mich ein lebendiger Organismus", sagt die diesjährige Borštnik-Preisträgerin Jette Ostan Vejrup, eine dänisch-slowenische Theater- und Filmschauspielerin, die sich an die Zeit des Erlernens der slowenischen Sprache als eine der kritischsten erinnert. Damals stellte sie sich auch die Frage nach dem Sinn des Spielens auf der Bühne. Wie sie sich bei ihrer Ankunft in das ehemalige Jugoslawien verliebte und was es bedeutet, mit Menschen aus ganz anderen Kulturen eine gemeinsame Bühnensprache jenseits von Worten zu finden, erzählt sie unter anderem Jasmina Godec.