Miha Lendvaj, Lučka Zorko


Splet besed

Junge Literatur

Splet besed
Splet deset sendungsmacherbild

literarische Radiomacher

Jeden dritten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr

Splet besed je pogovorna oddaja, ki jo skupaj pripravljata MIKK Murska Sobota ter pisateljica in urednica Lučka Zorko. V oddaji  bomo spregovorili širše o književnosti. Gostili bomo mlade avtorje leposlovnih del in z njimi spregovorili o njihovi ustvarjalni poti, predstavili kakšen odlomek iz njihovih del in s tem poskušali spodbuditi tudi mlade, da se še sami preizkusijo v pisanju literature. Občasno bomo v oddaji tudi predstavili kakšno novo literarno delo, obeležili kako spominsko obletnico in priredili kakšen večer branja proze v živo.

Eine Talkshow, gemeinsam gestaltet von MIKK Murska Sobota und der Schriftstellerin und Herausgeberin Lučka Zorko. Wir sprechen mit jungen Autor_innen literarischer Werke über Literatur und über ihre kreativen Werdegänge. Wir hören Auszüge aus ihren Werken und versuchen, junge Menschen zu ermutigen, sich im Schreiben von Literatur zu versuchen. Gelegentlich präsentieren wir auch ein neues literarisches Werk, feiern ein Gedenkjubiläum und organisieren einen Abend mit Live-Prosa-Lesung.