Wie werde ich Radiomacher_in!? I Kako postanem radijka, radijec!?

Wie werde ich Radiomacher_in!? I Kako postanem radijka, radijec!?

Einen Leitfaden,... I Navodilo,...

...alle Infos und was sonst noch wichtig ist...

...vse informacije in vse kaj je pomembno...