Janez Stergar (c) Polona Avanzo

Janez Stergar (c) Polona Avanzo

95 let Kluba koroških Slovencev v Ljubljani

Star bo 95 let, pa se vsak dan pomlajuje. V dobri kondiciji je. Vsak teden pošlje 1500 elektronskih sporočil. Ob tem pa je že v pripravi Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. To je Klub koroških Slovencev v Ljubljani, ki povezuje obe strani meje predvsem na področju kulture, izobraževanja in znanosti. Med drugim klub vsako leto spodbuja k notifikaciji nasledstva avstrijske državne pogodbe. Ampak letos tega ne bodo storili. Zakaj ne? Tudi to boste izvedeli v pogovoru s predsednikom kluba Janezom Stergarjem.

Posnetek I Zum Nachhören >>

Oblikovanje I Gestaltung: Jaka Novak, jaka.novak@agora.at

Er wird 95 Jahre alt, aber mit jedem Tag jünger. Er ist in gutem Zustand. Er verschickt jede Woche 1.500 E-Mails. Gleichzeitig werden bereits die Kärntner Kulturtage in Laibach I Ljubljana vorbereitet. Das ist der Klub der Kärntner Slowenen in Ljubljana, der beide Seiten der Grenze vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft verbindet. Sie hören ein Gespräch mit dem Präsidenten des Clubs, Janez Stergar.