AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung

AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung

Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"

V prispevku  bo govora o projektu „CARINTHIja 2020 – Dežela na potovanju skozi čas in prostor“ v katerem je dežela Koroška v letu 2020 ubrala prve korake na novi poti. Svoje mnenje so k zgodovini in k omenjenem projektu izrazili Peter Wieser, Igor Pucker, Alexander Samyi, Werner Wintersteiner, Ulrich Kaufmann, Mitja Rovšek, Nika Sommeregger in Andrina Mračnikar.

Der Beitrag beleuchtet das Projekt „CARINTHIja 2020 - Ein Land in Zeitreisen und Perspektiven". Die Menschen und das Land stehen im Vordergrund. Peter Wieser, Igor Pucker, Alexander Samyi, Werner Wintersteiner, Ulrich Kaufmann, Mitja Rovšek, Nika Sommeregger und Andrina Mračnikar äußern sich zur Geschichte und zum Projekt.

Oblikovanje I Gestaltung: Asja Boja

Foto: Stefan Ogris