Anesa Benkovič im Gespräch I v pogovoru

Anesa Benkovič im Gespräch I v pogovoru

Urška in Narigona se bosta v današnji oddaji Medkulturno z germanistkama pogovarjali z njuno sošolko Aneso Benkovič. Čeprav imajo skupen študij Germanistike, se bodo pogovarjale tudi o Anesinih zanimivih in edinstvenih izkušnjah v nemškogovorečih državah, njeni službi, ki jo uskljajuje s študijem in nasploh o njenem stiku z nemškim jezikom. 

Urška und Narigona werden sich in der heutigen Sendung " Interkulturell mit Germanistinnen" mit ihrer Kommilitonin Anesa Benkovič unterhalten. Obwohl sie das Studium der Germanistik gemeinsam haben, werden sie sich auch über Anesas interessante und einzigartige Erfahrungen in deutschsprachigen Ländern unterhalten, über ihre Arbeit, die sie mit ihren Studium koordiniert und allgemein über ihren Kontakt mit der deutschen Sprache.