Die Volksschule I Ljudska šola Wagna - Das Schlafsternchen I Zvezdica Zaspanka

Die Volksschule I Ljudska šola Wagna - Das Schlafsternchen I Zvezdica Zaspanka

Učenke in učenci pouka slovenščine na Ljudski šoli Wagna so z učiteljico Željko Platzer Papič pripovedovali slovensko pravljico Franeta Milčinskega - Ježka z naslovom Zvezdica zaspanka. Otroci so si razdelili vloge in jih doživeto predstavili.

Die Schüler_innen der Slowenischklasse der Volksschule Wagna erzählen uns gemeinsam mit ihrer Lehrerin Željka Platzer Papič slowenische Märchen. Heute hören wir ein Märchen von Frane Miličinki-Ježek mit dem Titel "Das Schlafsternchen."  Die Kinder teilen sich die Rollen und stellen sie mit großem Gefühl vor. 

Gesataltung I Oblikovanje: Bojana Šrajner Hrženjak