Dvojezični izlet v Vulkanijo I Zweisprachige Reise nach Vulkanija

Dvojezični izlet v Vulkanijo I Zweisprachige Reise nach Vulkanija

V doživljajskem parku imenovanem Vulkanija vulkani bruhnejo tudi večkrat na dan. Predstavlja zadnji delujoči vulkan, ki je na območju današnje Slovenije deloval pred 3 milijoni let. To je skupaj z avstrijskimi in slovenskimi učenci na izletu v Vulkanijo preverila Bojana Šrajner Hrženjak.

Im Abenteuerpark Vulkanija brechen mehrmals täglich Vulkane aus. Hier wird der letzte aktive Vulkan dargestellt, der vor rund drei Millionen Jahren auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens aktiv war. Davon konnte sich auch unsere Redakteurin Bojana Šrajner Hrženjak überzeugen – sie reiste gemeinsam mit österreichischen und slowenischen Studierenden nach Vulkanija.

Gestaltung I Oblikovanje: Bojana Šrajner Hrženjak

Archiv: https://cba.fro.at/581529