EUSALP Jugendparlament I Ideje mladih iz alpskega prostora

EUSALP Jugendparlament I Ideje mladih iz alpskega prostora

Sieben Länder und 48 Regionen in Europa teilen sich die Alpen, die vor vielen Herausforderungen stehen. Deshalb entstand vor fünf Jahren die gemeinsame Strategie für den Alpenraum, EUSALP genannt. Aber auch die Jugend soll mitreden können, weshalb in diesem Jahr ein Jugendparlament entstehen soll. Dieses soll die Gremien der Alpenländer beraten und in ihre Gespräche involviert werden. Das EUSALP Jugendparlament wird im Gespräch von Mag. Melanie Plangger vorgestellt, der Verantwortlichen für Internationale Zusammenarbeit bei der  Tiroler Landesregierung.

Sedem evropskih držav si deli Alpe, največjo gorsko verigo stare celine, Alpe pa segajo kar v 48 evropskih regij. Pred petimi leti so Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija, Švica in Lichtenstein sprejeli skupno strategijo za alpski prostor, imenovano EUSALP. Alpski prostor se namreč sooča s številnimi  izzivi, omenimo samo podnebne spremembe, odseljevanje prebivalstva, promet in povezave. Vpeta v odločanje o prihodnosti Alp bo tudi mladina iz naštetih držav, in sicer v obliki mladinskega parlamenta, ki bo s svojimi stališči in pobudami sodeloval na gremijih alpskih držav. Rok za prijavo za omenjen mladinski parlament je že začel teči, prijave pa so možne še do 15. maja. O parlamentu mladih iz alpskih držav se Tomaž Verdev po telefonu pogovarja z magistro Melanie Plangger, pri tirolski deželni vladi odgovorni za sodelovanje alpskih držav.