Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

LOJZE LOGAR. POP! 1968–1980

V štirih slovenskih regijah so se z razstavo, spomnili slovenskega grafičnega umetnika in profesorja Lojzeta Logarja. Gre za enega najzanimivejših in samosvojih avtorjev, ki so se na slovenskem likovnem prizorišču pojavili ob koncu 60. in v začetku 70. let preteklega stoletja. V času t.i. POPARTA. Razstava LOJZE LOGAR. POP! 1968–1980 se deli na štiri, po ciklih zaokrožene segmente. In sicer v 4. slovenskih razstaviščih: Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, v Galeriji Murska Sobota, v obalnih galerijah v Piranu in Kopru ter v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani.

 

In vier slowenischen Regionen gedachte eine Ausstellung dem slowenischen Grafiker und Professor Lojze Logar. Er ist einer der interessantesten und originellsten Künstler, die in den späten 60er und frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in der slowenischen Kunstszene auftraten.  Die Ausstellung mit dem Titel LOJZE LOGAR. POP! 1968–1980 ist in vier Segmente unterteilt, die in Zyklen abgerundet werden und ist in 4 slowenischen Ausstellungshallen zu bewundern: Der Kärntner Galerie der Schönen Künste Slovenj Gradec, der Murska Sobota Galerie, den Küsten Galerien in Piran und Koper sowie der Galerie der Vereinigung slowenischer bildender Künstler in Ljubljana.