Mednarodni dan maternega jezika I Internationaler Tag der Muttersprache

Mednarodni dan maternega jezika I Internationaler Tag der Muttersprache

Z današnjim mednarodnim dnem maternega jezika želi UNESCO spodbuditi lingvistično in kulturno raznolikost ter večjezičnost v naši družbi. Ob tej priložnosti se pogovarjamo z Dr. Tatjano Vučajnk z Inštituta za slavistiko, ki na Univerzi v Celovcu poučuje didaktiko slovenskega jezika ter skrbi za celotni pedagoški študij slovenščine.

Mit dem heutigen Internationalen Tag der Muttersprache fördert die UNESCO sprachliche und kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft. Anlässlich des Gedenktages sprechen wir mit Dr_in Tatjana Vučajnk vom Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan