Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti I  Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti I Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft

Kadar govorimo o tipično ženskih in tipično moških poklicih, ne govorimo o ničemer drugem, kot o trenutni statistiki. O razlogih za neuravnoteženost s statističnimi podatki ne povemo ničesar. Ženske so močno pod reprezentirane na področju naravoslovja, tehnike, matematike in inženiringa. Na področju znanosti in raziskovalnih poklicev je na svetovni ravni le vsaka tretja oseba ženskega spola. V Avstriji so ženske znanstvenice z isto izobrazbo, kot njihovi kolegi, plačane povprečno 19% manj. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2016 11. februar razglasila za Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, da bi dekleta in ženske vzpodbudila k poklicem na zgoraj omenjenih področjih. Nika Škof je k pogovoru o položaju žensk v znanosti povabila mlado postdoktorsko raziskovalko in kemičarko.


Wenn wir über typisch weibliche und typisch männliche Berufe sprechen, reden wir über nichts anderes als über aktuelle Statistiken. Wir sagen nichts über die Gründe für das Ungleichgewicht in den Statistiken. Frauen sind in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Mathematik und Ingenieurwesen stark unterrepräsentiert. In wissenschaftlichen und forschenden Berufen ist weltweit nur jede dritte Person weiblich. In Österreich werden Wissenschaftlerinnen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Kollegen im Durchschnitt um 19 % schlechter bezahlt. Im Jahr 2016 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 11. Februar zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, um diese zu ermutigen, Karrieren in den genannten Bereichen zu verfolgen. Nika Škof lud eine junge Postdoc-Forscherin und Chemikerin ein, um über die Situation von Frauen in der Wissenschaft zu sprechen.