Na obisk k slovenskim prijateljem v Tržišče
Na obisk k slovenskim prijateljem v Tržišče

Na obisk k slovenskim prijateljem v Tržišče

Zu Besuch bei slowenischen Freund_innen

Šole Tržišče, Kuzma in Ratschendorf povezuje prijateljstvo. Šolarji se zadnja leta povezujejo v okviru programa Erasmus+ in s skupnimi enodnevnimi druženji ustvarjajo nepozabne spomine. Druženja temeljijo na obiskovanju šolskih skupin. Peto srečanje je potekalo v včeraj, ko so učenci Ljudske šole Ratschendorf in Osnovne šole Kuzma obiskali prijatelje v Tržišču. Še eno čudovito doživetje avstrijskih in slovenskih prijateljev je pospremila tudi naša novinarka, Bojana Šrajner Hrženjak

Die Schulen Tržišče, Kuzma und Ratschendorf sind schon lange freundschaftlich verbunden. In den letzten Jahren haben sich Schüler_innen im Rahmen des Erasmus+ Programms vernetzt und im Zuge gemeinsamer Treffen unvergessliche Erinnerungen geschaffen.  Das fünfte Treffen fand gestern statt, als die Schüler_innen der Volksschule Ratschendorf und der Grundschule Kuzma ihre gemeinsamen Freund_innen in Tržišče besuchten. Unsere Redakteurin Bojana Šrajner Hrženjak begleitete die österreichischen und slowenischen Kinder bei einem weiteren wunderbaren Erlebnis.

Gestaltung Oblikovanje: Bojana Šrajner Hrženjak

Arhiv: https://cba.fro.at/617193