Festrednerin I slavnostna govornica: Mag. Gitka Opetnik, MSc

Festrednerin I slavnostna govornica: Mag. Gitka Opetnik, MSc

Eröffnung der Gedenkstätte Zentrums für Altersmedizin Klagenfurt

Eröffnung der Gedenkstätte Zentrums für Altersmedizin Klagenfurt

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser

Na poti spominjanja I am Weg des Erinnerns
Mešani pevski zbor Sele

Mešani pevski zbor Sele

Na poti spominjanja I am Weg des Erinnerns

Prisluhnite radijski reportaži z otvoritve spominske poti v parku Centra za starostna obolenja v Celovcu. Spominska pot je nastala na pobudo Memorial Kärnten I Koroška in družbe Kabeg v spomin na žrtve strahotnega evtanazijskega in sterilizacijskega programa, ki ga je v tedanji Gaukrankenhaus, med leti 1939 in 1945, opravljalo zdravniško osebje.

Am Weg des Erinnerns wird an die Opfer der schrecklichen NS-Euthanasie im Park des Zentrums für Altersmedizin gedacht sowie an Hunderte, Tausende und Millionen von Opfern der NS-Schre­ckensherrschaft. Die Gedenkstätte entstand auf Initiative des Vereins Memorial Kärnten I Koroška und KABEG-Klinikums Klagenfurt I Celovec.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan