O pomenu glasbe I Über die Bedeutung der Musik

O pomenu glasbe I Über die Bedeutung der Musik

Dijak gimnazije BORG Bad Radkersburg, Žiga Bešter Slatnar tokrat v ospredje postavlja pomen glasbe v vsakdanjem življenju. Pogovarja se še z nekaterimi dijaki in ga pri tem zanima še posebej, kakšen pomen ima glasba za mlajše generacije ter kakšno glasbo ti radi poslušajo .Ob koncu oddaje pa vabljeni še k poslušanju prispevkov iz Prve gimnazije Maribor. Tokrat intervju in reportaža s skupino Joker Out. Reportažo je pripravila Zala iz Prve, zmontirala pa Anina. Vabljeni k poslušanju.

Žiga Bešter Slatnar, Schüler des Gymnasiums BORG Bad Radkersburg, beschäftigt sich dieses Mal mit der Bedeutung von Musik im Alltag. Er spricht mit einigen anderen Jugendlichen und interessiert sich da besonders für die Bedeutung von Musik für die jüngeren Generationen und welche Art von Musik diese gerne hören. Am Ende der Sendung seid ihr eingeladen, weitere Beiträge aus dem Prve gimnazije Marburg I Maribor zu hören. Diesmal gibt es ein Interview und eine Reportage mit der Band Joker Out. Die Reportage wurde von Zala aus Prva vorbereitet und von Anina bearbeitet.