Foto: Jasmin Holzmann Kiefer

Foto: Jasmin Holzmann Kiefer

Orange Eibiswald I Oranžni Ivnik

»Orange the World« auch in Eibiswald

Tudi v Ivniku I Eibiswald sodelujejo pri akciji»Orange the World–16 dni boja proti nasilju nad ženskami in dekleti.« Tako bo v podporo akciji danes v oranžni barvi zažarela najstarejša stavba v starem trgu imenovana Lerchhaus, kjer so sprva načrtovali večji dogodek. Akcijo namreč vsako leto podprejo z dogodkom IMPULSABEND, ter z glasbo, umetnostjo in z gosti iz stroke opozorijo, da je nasilje naš skupni problem. Namesto jutri, bodo dogodek izvedli pomladi.

 

Auch Eibiswald I Ivnik beteiligt sich an der Aktion „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Jedes Jahr unterstützt man hier die Aktion mit der Veranstaltung „Impulsabend“ und weist mit Musik, Kunst und zahlreichen Gästen darauf hin, dass Gewalt ein gemeinsames Problem ist! Lockdownbedingt findet die Veranstaltung nicht morgen, sondern im kommenden Frühjahr statt.

 

Oblikovanje I Gestaltung: Bojana Šrajner Hrženjak