geralt / pixabay

geralt / pixabay

Pogovor z Vlasto Jalušič I Gespräch mit Vlasta Jalušič

Obstoj naše zmožnosti za razlikovanje med resnico in neresnico je izrazito odvisen od načina, kako je organiziran politični javni prostor. Hannah Arendt je skozi koncept organiziranega laganja opozorila na krhko pozicijo faktične resnice v sodobnem svetu. Politično laganje in propaganda nista zgolj pripovedovanje laži, ampak dejavnosti, ki preurejata svet na način, da razlikovanje med dejstvi in lažjo postaja vse težje, ali celo nemogoče. Dogodki zadnjih let nam poleg vprašanja, kako daleč na tej poti smo, postavljajo tudi odločilna vprašanja politične odgovornosti. Jaka Novak je pripravil prispevek, v katerem Vlasta Jalušič govori o politični odgovornosti v času organiziranega laganja.

Ein Gespräch über „organisiertes Lügen“ mit Vlasta Jalušič, promovierter Politikwissenschaftlerin. Sie ist Autorin und Übersetzerin mehrerer Bücher, verfasste Artikel und Aufsätze zu den Themen Frauenbewegung, Feminismus, Gleichstellung der Geschlechter, politische Theorie, Gewalt, Krieg sowie kollektive Kriminalität. Als langjährige Aktivistin für Antidiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter war sie an einer Reihe feministischer Netzwerke und Menschenrechtsaktivitäten beteiligt.

Oblikovanje I Gestaltung: Jaka Novak