Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?

Poplava duševnih stisk v Koroški regiji?

Eine Flut von psychischen Problemen in der Region Koroška?

Lažje je poiskati pomoč za drugega kot zase. Še zlasti to velja za ranljive skupine. Na njihova vrata je treba pogosteje potrkati. Prav s takšnimi primeri se soočajo na popoplavni Koroški. V naslednjih nekaj minutah boste lahko slišali, s kakšnimi težavami v duševnem zdravju se soočajo v tem delu Slovenije, kako poteka pomoč tamkajšnjih človekoljubnih institucij in kaj je potrebno za ponovno vzpostavitev duševnega ravnovesja. 

Es ist leichter, für andere Hilfe zu suchen, als für sich selbst. Das gilt besonders für gefährdete Gruppen. An deren Türen muss öfter geklopft werden. Genau das ist die Situation, mit der wir in der slowenischen Region Koroška nach dem Hochwasser konfrontiert sind. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, mit welchen psychischen Problemen die Menschen in diesem Teil Sloweniens zu kämpfen haben, wie die örtlichen Einrichtungen ihnen helfen und was nötig ist, um das psychische Gleichgewicht wiederherzustellen.