Prešernova Arabeska I Prešerens Arabeske

Prešernova Arabeska I Prešerens Arabeske

Slovenci na Madžarskem so letošnji Prešernov dan počastili z videom z naslovom: Ne pozabi! Slovenec sem, ki je nastal po scenariju in v režiji svetovalke za narodnostno šolstvo Valentine Novak. V njem sodelujejo učenci obeh dvojezičnih šol, dijaki monoštrske gimnazije in srednje šole ter Mešani pevski zbor Avgust Pavel ZSM Gornji Senik. Začenjamo s Povodnim možem v moderni različici, ob koncu  pa še nekaj besed o pridobitvi Prešernovega izvirnega in avtentičnega rokopisa pesmi Sveti Senanus, ki ga hranijo v Narodni univerzitetni knjižnici. 

Die Slowenen in Ungarn feierten den diesjährigen Prešeren-Tag mit einem Video mit dem Titel "Vergiss nicht! Ich bin Slowene", produziert und geleitet von Valentina Novak, Beraterin für nationale Bildung. Die Vorführung wurde von Schüler_innen beider zweisprachiger Schulen, den Schüler_innen des Monoštre-Gymnasiums, des Gymnasiums sowie des gemischten Chors Avgust Pavel ZSM Gornji Senik besucht. Wir beginnen mit "The Flood Man" in einer modernen Version, abschließend gibt es Informationen zum Erwerb von Prešerens originalem und authentischem Manuskript des Gedichts "Sveti Senanus", das in der nationalen Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.