Foto: Miro Majcen

Foto: Miro Majcen

Rovi Tezno I Stollen Tezno

Pod poslovno proizvodno cono Tezno v Mariboru I Marburg, se raztezajo podzemni rovi, ki so jih nemški okupatorji z namenom zaščite proizvodnje letalskih delov pred bombnimi napadi, začeli graditi leta 1943. Rove lahko v vodenih skupinah tudi obiščete in se spoznate z zgodovino rovov in cone. Z namestnico direktorja Zavoda poslovno proizvodne cone Tezno, Majo Vintar, je govorila Nika Škof.

Unter der Geschäfts- und Produktionszone Tezno in Marburg I Maribor dehnen sich unterirdische Stollen aus, die 1943 von der deutschen Besatzung gebaut wurden. Wenn Sie an einer Führung durch den Stollen teilnehmen, erfahren Sie bei der Besichtigung alles über die Geschichte der Zone und den Stollen. Nika Škof sprach mit Maja Vintar, der stellvertretenden Direktorin von Tezno.

 

Oblikovanje prispevka I Beitragsgestaltung: Nika Škof