ŠOLA NA DALJAVO I  FERNUNTERRICHT

ŠOLA NA DALJAVO I FERNUNTERRICHT

Šolsko sobo iz Štajerske so pripravili »Maistrovi mulci« - šolarji Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj. Devetošolke Živa, Alja, Žana in Zala so z vesoljčkom Pepetom predstavile kako na njihovi šoli poteka pouk na daljavo. Oddajo so pripravile v sodelovanju z učiteljico Janjo Hrnčič, zvočno pa jo je oblikovala Bojana Šrajner Hrženjak.  

Die heutige Sendung aus der Steiermark wurde von Schüler_innen der Rudolf Maister Šentilj Grundschule gestaltet. Die Neuntklässler Živa, Alja, Žana und Zala präsentieren gemeinsam mit dem Außerirdischen Pepe, wie Fernunterricht an ihrer Schule stattfindet. Die Show wurde in Zusammenarbeit mit der Lehrerin Janja Hrnčič vorbereitet, der Sound von Bojana Šrajner Hrženjak kreiert.

Gestaltung I Oblikovanje: Bojana Šrajner Hrženjak

--