(c)volksgruppen.orf.at

(c)volksgruppen.orf.at

Simpozij o Nemcih na Slovenskem I Symposium über Deutsche in Slowenien

V sklopu leta „Sosedskega dialoga“ med Avstrijo in Slovenijo so v mariborski univerzitetni knjižnici organizirali simpozij „Prebivalci nemške narodnosti na Slovenskem – nekoč in danes.“ Znanstveni dogodek v sklopu čezmejnega povezovanja je organiziralo društvo Slovensko avstrijskega prijateljstva v Mariboru.

Im Rahmen des Jahres des "Nachbarschaftsdialogs" zwischen Österreich und Slowenien wurde in der Universitätsbibliothek in Maribor ein Symposium zumm Thema "Bewohner der deutschen Nation in Slowenien - damals und heute" organisiert.

Oblikovanje I Gestaltung: Jasmina Godec

Foto: https://volksgruppen.orf.at/