Slovenščina na Štajerskem I Slowenisch in der Steiermark

Slovenščina na Štajerskem I Slowenisch in der Steiermark

S sodelovanjem do višje jezikovne ravni I Gemeinsam am Sprachniveau arbeiten

V neposrednem radijskem prenosu nas bo zanimalo, kako je s situacijo govorjene in pisane slovenske besede ter njenim razvojem na Štajerskem. Kakšno vlogo ima pri tem učitelj, kot steber spodbude za učenje in na drugi strani učenec kot aktivni udeleženec v tem izobraževalnem procesu? Kot kažejo podatki za sosednjo Koroško, interes za učenje slovenščine sicer res narašča, vendar kot ugotavljajo, je znanje žal vse slabše. Ali lahko pri tem pomagajo številni multidisciplinarni projekti, ki spodbujajo k učenju in utrjevanju slovenskega jezika na tujem ozemlju? Kakšno vlogo imajo pri tem mediji, manjšinska pa tudi večinska politika? Kaj govorijo številke in kaj vsebina? Kako senzibilizirati odnos do slovenskega jezika in ga hkrati negovati tako pri najmlajših kot tistih, ki želijo preko njega ohraniti vez s svojimi koreninami? 

Jasmina Godec bo za omizje povabila naslednje sogovornice in sogovornika:

Eva Esterhazy, udeleženka tečaja slovenščine v Pavlovi hiši.

Tatjana Vučajnk, doktorica, docentka iz Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu in učiteljica slovenščine na srednji šoli St. Andrä v Gradcu.

Mag. Susanne Weitlanner, predsednica društva člen 7. in učiteljica slovenščine na Višji gozdarski šoli v Bruck an der Mur.

Melani Erjavec, bivša dijakinja gimnazije Borg, bivša urednica šolske oddaje Borg, in trenutno študentka prevajalstva in tolmačenja s pedagogiko, na Univerzi v Gradcu.

Mag. Norma Bale, učiteljica slovenščine na gimnaziji BORG Bad Radkersburg.

Vera Granfol, bivša učiteljica slovenskega jezika na OŠ Gornja Radgona in zdajšnja poslanka v državnem zboru RS.

Saša Jazbec, izredna profesorica za predmetno področje didaktika nemščine Univerze v Mariboru.

Brigita Kacjan, doktorica znanosti in docentka za predmetno področje didaktika nemščine.

Alenka Valh Lopert, doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik na Univerzi v Mariboru.

Melita Zemljak Jontes, doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik na Univerzi v Mariboru.

Simon Ošlak Gerasimov, urednik in oblikovalec prispevkov, korespondent v deželnem studiu ORF v Gradcu, pristojen za poročanje o življu in dogajanju slovenske narodne skupnosti na Štajerskem.

In einer Live-Radiosendung wird Jasmina Godec eine spannende Runde von Referentinnen und Referenten zu einer Podiumsdiskussion einladen. Ihr Interesse gilt der Entwicklung der slowenischen Sprache, sowohl in gesprochener als auch in schriftlicher Form, innerhalb der Steiermark. Dabei rückt die Frage in den Fokus, welche Rolle Lehrerinnen und Lehrer als Unterstützung für das Lernen sowie die Schülerinnen und Schüler als aktive Teilnehmer in diesem Bildungsprozess spielen.

Ein Blick auf die Daten aus dem benachbarten Kärnten zeigt, dass das Interesse am Erlernen der slowenischen Sprache zwar zunimmt, jedoch die Sprachkenntnisse bedauerlicherweise abnehmen. Stellen zahlreiche multidisziplinäre Projekte, die das Erlernen und die Festigung der slowenischen Sprache in fremden Gebieten fördern, eine Lösung dar? Hierbei gilt es auch zu analysieren, welche Rolle Medien und politische Entscheidungen, sowohl von Minderheiten als auch von der Mehrheitsgesellschaft, dabei spielen. Welche Erkenntnisse liefern die statistischen Daten und welche Bedeutung haben die inhaltlichen Aspekte? Die Herausforderung besteht darin, das Bewusstsein für die slowenische Sprache zu schärfen und deren Pflege zu fördern, sowohl bei den jüngsten Generationen als auch bei jenen, die durch die Sprache eine Verbindung zu ihren kulturellen Wurzeln aufrechterhalten möchten.

Die Referentinnen und Referenten sind:

Eva Esterhazy, Teilnehmerin des Slowenischkurses im Pavelhaus.

Dr. Tatjana Vučajnk, Assistenzprofessorin am Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt und Lehrerin für Slowenisch am St. Andrä-Gymnasium in Graz.

Mag. Susanne Weitlanner, Präsidentin des Vereins Artikel 7 und Lehrerin für Slowenisch an der Waldschule in Bruck an der Mur.

Melani Erjavec, ehemalige Schülerin des Borg Gymnasiums, ehemalige Redakteurin der Borg School Sendung und derzeit Studentin der Dolmetschtechnik an der Universität Graz.

Mag. Norma Bale, Lehrerin für Slowenisch am BORG Bad Radkersburg.

Vera Granfol, ehemalige Slowenischlehrerin an der Volksschule Gornja Radgona und derzeitige Abgeordnete zur slowenischen Nationalversammlung.

Prof. Saša Jazbec, außerordentlicher Professor für Deutschdidaktik an der Universität Maribor.

Dr. Brigita Kacjan, Doktorin der Wissenschaften und Assistenzprofessorin für Deutschdidaktik.

Dr. Alenka Valh Lopert, Doktorin der Linguistik und außerordentliche Professorin für Slowenische Sprache an der Universität Maribor.

Dr. Melita Zemljak Jontes, Doktorin der Linguistik und außerordentliche Professorin für Slowenische Sprache an der Universität Maribor.

Simon Ošlak Gerasimov, Redakteur und Redaktionsgestalter, Korrespondent im ORF-Regionalstudio in Graz, verantwortlich für die Berichterstattung über das Leben und die Ereignisse der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark.