Stičišče slovanskih kultur na 55. Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture I 55. Seminar der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur 

Stičišče slovanskih kultur na 55. Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture I 55. Seminar der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur 

55. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je potekal med 1. in 13. julijem. Letos se ga je udeležilo približno 100 slušateljev iz 26 držav. Oddajo vodim skupaj s Karin Marc Bratina, ki je na seminarju poučevala izpopolnjevalno jezikoslovno skupino. V oddaji sodelujejo njeni študentje, ki so na seminar prišli iz različnih držav, združuje jih pa dejstvo, da so vsi govorci slovanskih jezikov.   

Das 55. Seminar der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur, das vom Zentrum für Slowenisch als Zweit- und Fremdsprache der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana organisiert wurde, fand vom 1. bis 13. Juli statt. In diesem Jahr nahmen am Seminar rund 100 Studenten aus 26 Ländern teil. Die Sendung wird zusammen mit Karin Marc Bratina moderiert, die Slowenisch für die fortgeschrittene, sprachwissenschaftliche Gruppe unterrichtete, gemeinsam mit ihren Studierenden, die zwar aus verschiedenen Ländern kommen, aber alle Muttersprachler_innen der slawischen Sprachen sind.