Raffaello Santi: Scuola di Atene

Raffaello Santi: Scuola di Atene

Svetovni dan filozofije I Welttag der Philosophie

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. Tako prav danes obeležujemo svetovni dan filozofije, ki je mati vseh znanosti in vzpodbuja kritično mišljenje ter preizpraševanje predpostavk v skladu s katerimi živimo. Letošnji osrednjo dogodek v Sloveniji poteka pod geslom Filozofija v antropocenu – etika in okoljska pismenost. K pogovoru smo povabili Tomaža Grušovnika, filozofa in predavatelja na pedagoški fakulteti univerze na Primorskem.  

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den dritten Donnerstag im November zum Welttag der Philosophie. Dieser Tag lenkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf philosophische Fragen und auf die Philosophie als Disziplin selbst.  In Slowenien diskutierten Philosophen über die Philosophie im Zeitalter des Anthropozän, über Ethik, Umwelt und Allgemeinbildung. Nika Škof lud dazu den Philosophen und Hochschullehrer Tomaž Grušovnik von der Pädagogischen Fakultät der Universität Primorska, zum Gespräch ein.

 

Oblikovanje prispevka I Beitragsgestaltung: Nika Škof