Foto: Schule-Jugend-Theater

Foto: Schule-Jugend-Theater

Wo ist die Katz im Sack? I Kje je mačka v vreči?

Vas Plajberk pri Beljaku ima dolgoletno rudarsko tradicijo.  Sedem stoletij so tam izkopavali svinec in cink. Kljub temu da je danes rudnik zaprt, rudarstvo še vedno zaznamuje lokalno kulturo. Da bi ohranjali spomin na rudarsko tradicijo, je učitelj dr. Oskar Müller dal zamisel filmu z naslovom „Wo ist die Katz im Sack / Kje je mačka v vreči?“. V tem filmu otroci ljudskih in srednjih šol iz Plajberka in Čajne ter odrasli igralci uprizarjajo zgodbe o rudarskem življenju, ki so jih pripovedovali starejši prebivalci Plajberka in okolice.

 

Bad Bleiberg ist für seine bergmännische Tradition bekannt. Sieben Jahrhunderte lang wurden dort Blei und Zink abgebaut. Obwohl das Bergwerk vor nunmehr dreißig Jahren stillgelegt wurde, prägt der Bergbau noch immer die Identität des Dorfes. Im Film „Wo ist die Katz im Sack / Kje je mačka v vreči?“ spielen Schüler_innen der Volksschulen Nötsch und Bleiberg sowie der Mittelschule Nötsch Szenen aus Zeitzeugenberichten nach, um so die Erinnerung an die Knappenkultur wachzuhalten. Autor und Regisseur des Films ist Dr. Oskar Müller.

 

Povezava do filma I Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=TWwOUmVUPn8&t=823s