Rizzi-Preis I Rizzijeva nagrada

Rizzi-Preis I Rizzijeva nagrada

Der Zentralverband slowenischer Organisationen (ZSO) und der Slowenische Kulturverband (SPZ) verleihen alljährlich den Vinzenz-Rizzi-Preis für zukunftsweisende Initiativen auf dem Gebiet der interkulturellen Verständigung. Heuer reiht sich unter die ehemaligen Preisträger_innen wie zum Beispiel Terezija Stoisits, Sepp Brugger, UNIKUM, Peter Handke, Peter Turrini, Franz Gasser sen. und andere radio AGORA 105 I 5. radio AGORA 105 I 5, der einzige nichtkommerzielle Radiosender in Kärnten, hat sich als freies Radio behauptet und ist zu einem wichtigen Teil der Medienlandschaft geworden. Besonders hervorzuheben ist, dass radio AGORA 105 I 5 sich den Minderheitenrechten verpflichtet fühlt, es sendet ein zwei- und mehrsprachiges Programm und ist zugleich eine Plattform für zahlreiche Initiativen der Zivilgesellschaft, wo sich unterschiedlichste Interessen treffen, ergänzen und präsentieren. Das zweiundzwanzigjährige Wirken und Senden des Radios mit der Betonung der Zweisprachigkeit und dem Einbinden von kulturellen und wissenschaftlichen Organisationen sowohl der deutsch- als auch der slowenischsprachigen Bevölkerung Kärntens hat viel zu einem lebendigen Dialog in Kärnten beigetragen.

Träger und Herausgeber von radio AGORA 105 I 5 ist der Verein „AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“, der im Jahre 1998 gegründet wurde und am 26. Oktober desselben Jahres mit dem Slogan „Svež veter v koroški eter/frischer Wind im Kärntner Äther“ beziehungsweise „Svobodni radio AGORA/Das freie Radio AGORA“ auf der Frequenz 105,5 zu senden begann. Die Abkürzung AGORA steht für „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Zugleich bezeichnet die Agora einen zentralen Platz oder Markt im antiken Griechenland, wo sich Philosophen und Gelehrte zu Gesprächen und Diskussionen versammelten. Sendungen werden sowohl von redaktionellen Mitarbeiter_innen als auch von freien Radiomacher_innen gestaltet. Eine Vielzahl von Projekten, teiweise auch unterstützt von der Europäischen Union, und die Verleihung von Preisen an Radio Agora zeugen von seinem großem Engagement für die Förderung der Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen. Teil des Leitbildes von Radio Agora ist das Angebot eines mehrsprachigen Forums. Man sieht sich als Organ für Menschen und Themen, welche von kommerziellen Sendern nicht berücksichtigt oder sogar diskriminiert werden.

Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) vsako leto podeljujeta Rizzijevo nagrado osebam, organizacijam in ustanovam, ki si prizadevajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Nekdanjim prejemnicam in prejemnikom, kot so Terezija Stoisits, Sepp Brugger, UNIKUM, Peter Handke, Peter Turrini, Franz Gasser sen. in drugi, se bo letos pridružil radio AGORA 105 I 5. radio AGORA 105 I 5, edini nekomercialni radio na Koroškem, se je uveljavil kot svobodni radio in postal stalni in pomembni del javne koroške medijske oskrbe, pri čemer je treba posebej poudariti, da zastopa splošne manjšinske interese in da se na tej platformi srečujejo, dopolnjujejo in predstavljajo različni interesi. Dvaindvajsetletno delovanje in oddajanje radia AGORA 105 I 5 s posebnim poudarkom na dvojezičnosti in vključevanju kulturnih in znanstvenih ustanov tako večinskega naroda kot tudi manjšine sta močno prispevala k živemu dialogu na Koroškem.

Nosilec in izdajatelj radia AGORA 105 I 5 je društvo »AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia«, ki je bilo ustanovljeno leta 1998. 26. Oktobra istega leta je začel Radio Agora oddajati na frekvenci 105,5 z geslom »Svež veter v koroški eter/frischer Wind im Kärntner Äther« oziroma »Svobodni radio AGORA/Das freie Radio AGORA«. Kratica AGORA pomeni »Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia«. Istočasno opisuje agoro, centralni trg v antični Grčiji, kjer so se srečevali filozofi in učenjaki, da bi izmenjevali ideje in dognanja. V oddajni čas so od vsega začetka naprej vključeni slovensko govoreči sodelavci in sodelavke. Del programa pokrivajo redakcijski sodelavci, drugi del pa osebe, ki svobodno in prostovoljno oblikujejo lastne oddaje. Številni projekti, katere je deloma podprla tudi Evropska unija, in prejem več nagrad pričajo o angažmaju Radia Agora v prid komunikaciji med narodnostnimi skupinami. Del svojega poslanstva vidijo v ponudbi večjezičnega foruma in kot glasilo za vse tiste ljudi in teme, ki jih mediji v glavnem toku poročanja ne upoštevajo ali diskriminirajo.