Marjan Sturm


Še vedno I noch immer Sturm

Offen, neugierig, tolerant , aber auch kontroversiell und Haltung einnehmend.

Jeden letzten Freitag im Monat um 18:00 Uhr

Marjan Sturm bo z zanimivimi sogovornicami in sogovorniki razpravljal o pomembnih vprašanjih življenja na Koroškem.

Načelo pogovorov: odprtost, radovednost, toleranca, a tudi kontroverze in principi. Z eno besedo: Sturm ponuja pogovore brez tabujev in z informacijami, ki so bile do sedaj neznane.

Oddaja je na sporedu vsak zadnji petek v mesecu od 18:00 do 19:00 ure, potekala pa bo izmenoma v slovenskem in nemškem jeziku.

Marjan Sturm wird zu wichtigen Themen des Zusammenlebens in Kärnten interessante Gesprächspartner_innen einladen und mit ihnen diskutieren.

Sein Gesprächsmotto: Offen, neugierig, tolerant, aber auch kontroversiell und Haltung einnehmend. Mit einem Wort: Sturm offeriert Gespräche ohne Tabus und mit Hintergrundinformationen, die bisher unbekannt waren.

Die Sendung wird abwechselnd in slowenischer und deutscher Sprache ausgestrahlt.

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00