Katja Lenič Šalamun


ENGAGE

Migrantinnen in Österreich

ENGAGE
Logo-ia

Projektverantwortliche Radiomacherin

An jedem 5. Sonntag des Monats um 19:30 Uhr

Projekt ENGAGE se ukvarja z vključevanjem žensk-državljank tretjih držav v družbo in na trg dela. Čeprav se vprašanje integracije migrantov nahaja v samem središču političnih razprav v Evropski uniji, se številne države soočajo s težavami pri sprejemanju večjega števila migrantov, pa tudi s pripravljenostjo slednjih na integracijo. V radijski oddaji, ki bi potekala v nemškem in angleškem jeziku, bi želeli predstaviti projekt ter pet  žensk migrantk, ki živijo v Avstriji in s katerimi smo sodelovali v projektu.

Das Projekt ENGAGE konzentriert sich auf die Integration von Frauen aus Drittstaaten in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Obwohl die Frage der Integration von Migranten im Mittelpunkt der politischen Debatten in der Europäischen Union steht, haben viele Länder Schwierigkeiten, eine große Anzahl von Migranten aufzunehmen und sie auf die Integration vorzubereiten. In dieser Radiosendung, die in deutscher und englischer Sprache ausgestrahlt wird, möchten wir das Projekt und die fünf in Österreich lebenden Migrantinnen vorstellen, mit denen wir an dem Projekt gearbeitet haben.

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00