Helena Šukljan


Gaja in Urban

Cikla radijskih iger za otroke

Maks & Gaja

Maks & Gaja

Helena

urednica, režiserka, nastopajoča, scenaristka, avtorica strokovnih člankov I Redakteurin, Regisseurin, Darstellerin, Drehbuchautorin, Autorin von Fachartikeln
Urad Vlade za slovence v zamejstvu in po svetu

Jeden Montag in AGORA Obzorja ab 10:40 Uhr I Vsak ponedeljek v AGORA Obzorja od 10:40 uri

Cikla radijskih iger za otroke

Na Radiu Agora se bo v prihodnjih tednih odvil nov cikel radijskih iger z naslovom Gaja in Urban. Protagonista serije sta osnovnošolca Gaja in Urban (sestra in brat), ki se s pomočjo čarobnega uroka spremenita v mitološke like in skupaj odkrivata svet grške mitologije. V osmih epizodah radijske igre bodo otroci (in njihovi starši) spoznavali zgodbe mitoloških junakinj in junakov ter z njimi povezane besede oz. besedne zveze, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, a se malokdaj vprašamo, od kod izvirajo. Srečali se bodo z Ahilom, Atlasom, Prometejem, Meduzo, Narcisom, Pandoro, Trojanskim konjem in Sizifom. Vabljeni, da se Gaji in Urbanu pridružite na popotovanju v mitološki svet. Kdo ve, kaj vse boste izvedeli in odkrili na skupni poti.

Avtorica in režiserka Helena Šukljan

Avtorica ter režiserka cikla radijskih iger Gaja in Urban je Helena Šukljan, ki trenutno največ časa namenja praktični dramaturgiji in dramskemu pisanju, deluje pa tudi kot urednica, režiserka, nastopajoča, scenaristka, avtorica strokovnih člankov itn. Napisala je več kot dvajset dramskih besedil ter filmskih scenarijev, velik del je že doživel odrsko oz. filmsko izvedbo.  

Igralka Gaja Filač

GAJA FILAČ v ciklu radijskih iger Gaja in Urban interpretira radovedno Gajo, ki skupaj s svojim bratom odkriva svet grške mitologije. Gaja Filač je igralka, ki je nastopila v več celovečernih in kratkih filmih, gledaliških predstavah različnih slovenskih gledališčih (SNG Drama Ljubljana, Drama SNG Maribor, Gledališče Kranj idr.), lahko pa jo spremljamo tudi na mladinskem programu RTVSLO. Za svoje delo je leta 2020 prejela nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve študentov dramske igre.

Igralec Maks Dakskobler

Vedoželjnega Urbana, ki skupaj s svojo sestro odkriva svet grške mitologije, v ciklu radijskih iger Gaja in Urban interpretira igralec MAKS DAKSKOBLER. Maks deluje kot filmski in gledališki igralec, v mladinskem programu RTVSLO pa se pojavi tudi v vlogi voditelja. Leta 2021 je prejel nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve študentov dramske igre, leta 2023 pa mu je bila na festivalu Krafft podeljena nagrada za najboljšo igro v študentskem filmu (Daljne njive).

Podprto: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Kinderhörspielreihe GAJA IN URBAN

In den kommenden Wochen wird radio AGORA eine neue Hörspielserie mit dem Titel Gaia und Urban starten. Die Protagonisten der Serie sind Gaia und Urban (Schwester und Bruder), zwei Grundschüler, die mit Hilfe eines Zaubers in mythologische Figuren verwandelt werden und gemeinsam die Welt der griechischen Mythologie entdecken. In den acht Episoden des Hörspiels lernen die Kinder (und ihre Eltern) die Geschichten mythologischer Heldinnen und Helden und die mit ihnen verbundenen Wörter oder Redewendungen kennen, die wir im Alltag verwenden, aber selten nach ihrer Herkunft fragen. Sie werden Achilles, Atlas, Prometheus, Medusa, Narziss, Pandora, das Trojanische Pferd und Sisyphus kennen lernen. Du bist eingeladen, mit Gaia und Urban auf eine Reise in die Welt der Mythologie zu gehen. Wer weiß, was ihr auf eurer gemeinsamen Reise alles lernen und entdecken werdet.

Autorin und Regisseurin Helena Šukljan

Autorin und Regisseurin der Hörspielserie Gaja und Urban ist Helena Šukljan, die sich derzeit vor allem der praktischen Dramaturgie und dem Schreiben von Theaterstücken widmet, aber auch als Redakteurin, Regisseurin, Darstellerin, Drehbuchautorin, Autorin von Fachartikeln usw. tätig ist. Sie hat mehr als zwanzig Theaterstücke und Drehbücher geschrieben, von denen viele bereits auf der Bühne oder im Film aufgeführt wurden.  

Schauspielerin Gaja Filač

GAJA FILAČ verkörpert in der Hörspielserie Gaja und Urban die neugierige Gaia, die zusammen mit ihrem Bruder die Welt der griechischen Mythologie entdeckt. Gaja Filač ist eine Schauspielerin, die in mehreren Spiel- und Kurzfilmen, Theateraufführungen in verschiedenen slowenischen Theatern (SNG Drama Ljubljana, Drama SNG Maribor, Gledališče Kranj usw.) aufgetreten ist und auch im Jugendprogramm RTVSLO zu sehen ist. Im Jahr 2020 erhielt sie den Stane-Sever-Preis für schauspielerische Kreationen von Schauspielstudenten des Stane-Sever-Fonds.

Schauspieler Maks Dakskobler

Der neugierige Urban, der mit seiner Schwester die Welt der griechischen Mythologie entdeckt, wird in der Hörspielserie Gaia und Urban vom Schauspieler MAKS DAKSKOBLER interpretiert. Maks arbeitet als Film- und Theaterschauspieler und tritt auch als Moderator im Jugendprogramm von RTVSLO auf. Im Jahr 2021 erhielt er den Stane-Sever-Fonds-Preis für schauspielerische Kreationen von Schauspielstudenten, und 2023 wurde er mit dem Krafft-Preis für die beste Darstellung in einem Studentenfilm (Daljne njive) ausgezeichnet.

Gefördert: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00