Mia Zabelka


phonoECHOES

Klangzeit on air

phonoECHOES
Miazabelka 1 by petracvelbar 079 final c

Musikerin und Komponistin

Jeden fünften Donnerstag um Mitternacht

Mia Zabelka je avstrijska glasbenica in skladateljica, mednarodno znana po svoji eksperimentalni uporabi violine in elektronske glasbe, pri čemer v svoje skladbe vključuje elemente hrupa, drona in improvizacije. Mia Zabelka je skupaj z zvočno umetnico in skladateljico Zahro Mani ustanovila Klanghaus Untergreith, mednarodni center za zvočno umetnost na južnem Štajerskem. Tu štirikrat letno poteka festival Klangzeit. phonoECHOES - Klangzeit on Air predstavlja mednarodne in regionalne projekte zvočne umetnosti, ki jih kurira Klanghaus Untergreith v okviru festivala Klangzeit.

Mia Zabelka ist eine österreichische Musikerin und Komponistin, die für ihren experimentellen Einsatz von Violine und elektronischer Musik international  bekannt ist und Elemente von Noise, Drone und Improvisation in ihre Kompositionen einbezieht. Mia Zabelka gründete zusammen mit Klangkünstlerin und Komponistin Zahra Mani das Klanghaus Untergreith, ein internationales Zentrum für Klangkunst in der Südsteiermark. Viermal im Jahr findet hier das Klangzeit Festival statt. phonoECHOES – Klangzeit on Air präsentiert internationale und regionale Klangkunst Projekte, kuratiert vom Klanghaus Untergreith im Rahmen des Klangzeit Festivals.