Andrej Šurla


Ro(c)k s Poljaki

ROCK kot glasbeni žanr + ROK kot poljska beseda za leto = (še eno) leto s poljsko muziko! | ROCK als Musikgenre + ROK als polnisches Wort für das Jahr = (noch ein) Jahr mit polnischer Musik!

Ro(c)k s Poljaki
20191230 185648

Andrej Šurla, slovenist in literarni komparativist, učitelj slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Ljubljani.

Andrej Šurla, Slowenist und Komparatist, Lektor für Slowenisch als Fremdsprache an der Universität Ljubljana.

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 21:30 Uhr

Da, rock obstaja tudi v krajih za nekdanjo »železno zaveso«. In to dober rock, ki pa nam ga naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj.
V naših oddajah bomo spoznavali pomembne izvajalce rocka (in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti) iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju! Jezik ne bo težava, saj je glasba univerzalna govorica.

Ja, Rockmusik existiert natürlich auch hinter dem ehemaligen "Eisernen Vorhang". Exzellenter Rock, der in unseren meistens monoglobalisierten Medien kaum zu finden ist. Die Reihe "Ro(c)k mit den Polen" präsentiert darum Musik von bekannten Rock (-aber nicht ausschließlich Rock-)musikern aus dem großen Land entlang der Weichsel. Seid willkommen zu hören! Die Sprache wird kein Problem sein, da Musik eine universelle Sprache ist.

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00