Bojana Šrajner Hrženjak


Zgodovina za vsak dan

vielfältige Geschichte

Zgodovina za vsak dan
Bojana rund

begeisterte Redakteurin I navdušena urednica

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr

Skupaj s strokovnjaki s področja zgodovine, etničnih študij, jezikoslovja, kulturologije, etnologije in drugih ved bomo na poljuben način predstavili nekatera vprašanja iz zgodovine koroških Slovencev.

Namen oddaje je, da spomnimo na našo zgodovino Korošic in Korošcev na eni in na drugi strani meje. Zgodovino želimo približati poslušalkam in poslušalcem. Poznavalcem pa tudi tistim, ki bodo morda o kakšni temi poslušali prvič. Potrudili se bomo, da spomnimo na dejstva in spomine, ki so šli že skoraj v pozabo.

V osmih oddajah bomo izpostavili teme, ki so danes javnosti neznane, oziroma imamo o njih napačno ali prirejeno percepcijo. Izpostavili bomo informacije, ki pogosto preslišane ali celo še nikoli javno povedane. Tako znotraj manjšine, še bolj pa znotraj večinskega naroda, kot tudi v javnosti v matični Sloveniji. Svoja razmišljanja bodo za nas delili našim poslušalcem zelo dobro poznani strokovnjaki, vsak na svojem področju. Nabor avtorjev smo črpali iz vrst narodne skupnosti, večinskega naroda kot tudi iz Slovenije. V prvem ciklu osmih oddaj bodo spregovorili štirje sogovorniki iz Avstrije in štirje iz Slovenije.

 

Podpira: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Gemeinsam mit Experten aus den Bereichen Geschichte, Ethnologie, Linguistik, Kulturstudien und anderen Wissenschaften werden wir auf vielfältige Weise einige Fragen zur Geschichte der Kärntner Slowenen präsentieren.

Der Zweck dieser Sendung ist es, uns an unsere Geschichte der Kärntnerinnen und Kärntner auf beiden Seiten der Grenze zu erinnern. Wir möchten die Geschichte unseren Hörerinnen und Hörern näherbringen, sowohl den Kennerinnen und Kennern als auch denen, die vielleicht zum ersten Mal über ein bestimmtes Thema hören. Wir werden uns bemühen, Fakten und Erinnerungen zu wecken, die bereits fast vergessen sind.

In acht Sendungen werden wir Themen hervorheben, die der Öffentlichkeit heute unbekannt sind oder zu denen wir eine falsche oder verzerrte Wahrnehmung haben. Wir werden Informationen hervorheben, die oft überhört oder sogar noch nie öffentlich gesagt wurden. Dies gilt sowohl für die Minderheit als auch für die Mehrheit der Bevölkerung, sowohl in der Heimatgemeinschaft als auch in der Öffentlichkeit in Slowenien. Unsere sehr bekannten Experten werden ihre Gedanken zu unseren Hörerinnen und Hörern teilen, jeder auf seinem Gebiet. Die Auswahl der Autoren stammt aus den Reihen der nationalen Gemeinschaft, der Mehrheit der Bevölkerung und auch aus Slowenien. In der ersten Serie von acht Sendungen werden vier Gesprächspartner aus Österreich und vier aus Slowenien sprechen.

 

Gefördert von: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00