Bojana Šrajner Hrženjak

Bojana Šrajner Hrženjak

Uredništvo I Redaktion

Novinarske izkušnje sem dobila na Nacionalnem Radiu Maribor - RTV Slovenija, kjer sem 7 let sooblikovala tako informativni kot tudi dnevni program Radia Slovenija. 3 leta sem kot urednica mladinskega programa vodila skupino študentske oddaje Mladi mladim, 2 leti pa kot mentor šolarjev ustvarjala otroško oddajo Otroški radijski studio. Po študiju medijske produkcije in medijskih komunikacij v Mariboru sem se osredotočila na dogajanje ob avstrijsko-slovenski meji. Življenje ob meji me je spodbudilo k raziskovanju slovenske besede na Avstrijskem Štajerskem. Danes kot novinar dopisnik za Radio AGORA 105,5 poročam o zanimivostih iz Južne Štajerske in Gradca. Z avstrijskimi šolarji, ki se učijo slovensko pa ustvarjam dvojezično otroško oddajo ŠOLSKA SOBA.

Meine ersten Erfahrungen im Journalismus sammelte ich beim slowenischen National Radio Maribor (RTV SLO), wo ich sieben Jahre lang mit Kolleg_innen das Tagesprogramm und das informative Programm des slowenischen öffentlichen Rundfunks mitgestaltete. Drei Jahre lang leitete ich als Redakteurin die Studentensendung »Mladi mladim« und war auch zwei Jahre Mentorin für Schüler_innen in der Sendung »Otroški radijski studio«. Nach meinem Studium der Medienproduktion und -kommunikation in Maribor fokussierte ich mich auf das Geschehen an der österreichisch-slowenischen Grenze. Das Leben dort hat mich auch dazu motiviert, die slowenische Sprache in der Steiermark zu erforschen. Nun berichte ich als Korrespondentin für radio AGORA 105 I 5 aus der Südsteiermark und Graz und gestalte mit Schüler_innen zweisprachige Sendungen der Sendereihe »Šolska soba«.