Narigona Jahiri und Urška Vogrin


Medkulturno z germanistkama

Interkulturell mit Germanistinnen

Medkulturno z germanistkama
Der Benutzer hat kein Bild

neue Radiomacherinnen

Jeden zweiten Mittwoch um 18:30 Uhr

Študentki Medkulturne germanistike na Filozofski fakulteti v Mariboru Narigona Jahiri in Urška Vogrin bosta v oddaji razpravljali o temah, ki so povezane z germanistiko v slovenskem prostoru. Oddaja 'Medkulturno z germanistkama' bo združevala intervjuje s profesorji germanistike na mariborski Filozofski fakulteti, pogovore o študiju s študenti in druge vsebine povezane z literarnim in kulturnim področjem germanistike.

Narigona Jahiri und Urška Vogrin sind Studentinnen der Interkulturellen Germanistik an der Philosophischen Fakultät Maribor.  In ihrer Sendung werden sie über Themen diskutieren, die mit dem Fachbereich Germanistik im slowenischen Sprachgebiet verbunden sind. Die Sendung 'Interkulturell mit Germanistinnen' verbindet Interviews mit den Professor_innen der Germanistik an der Philosophischen Fakultät Maribor, Gespräche mit Studierenden über das Studium und andere Inhalte der literarischen und kulturellen Bereiche der Germanistik. 

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00